انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- صفحه اصلی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و حوزه نظام سلامت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱ | 
اطلاعیه انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران و  جایگاه این رشته در حوزه نظام سلامت و پیگیری های مجدانه این انجمن جهت ارتقای جایگاه رشته جهت دریافت  اطلاع بیشتر اینجا کلیک نمایید.  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.54.59.fa
برگشت به اصل مطلب