انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- تاریخچه
تاریخچه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با برگزاری اولین گردهمایی متخصصین آموزش بهداشت کشور در شهر همدان در تاریخ 10/4/1376  و تصویب پیش نویس اساسنامه انجمن در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ 12/8/1376 ، انجمن علمی آموزش بهداشت  ایران به منظور ارتقاء علمی رشته و افزایش ارائه خدمات کمی و کیفی به جامعه در ابعاد آموزشی و پژوهشی، با مجوز کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در تاریخ 20/11/1377 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. هیئت مؤسس انجمن آقایان دکتر داوود شجاعی زاده، دکتر علی اکبر جعفری موسوی و دکتر محمد حسین تقدیسی هستند. تا کنون چهار دوره انتخابات برگزار شده که در جدول زیر  مشخصات مربوط ذکر شده است.

 

دوره انتخابات انجمن علمی آموزش  بهداشت ایران

زمان انتخابات

مکان انتخابات

اعضای انتخاب شده

 

دوره اول

 

12/08/1376

دانشگاه علوم پزشکی همدان

1- دکتر داوود شجاعی زاده (رئیس انجمن)

2- دکتر محمد حسین تقدیسی

3- دکتر علی اکبر جعفری موسوی

4-دکتر رضا توکلی

5- دکتر سید محمد هزاوه ای (بازرس)

دوره دوم

13/12/1380

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1-دکتر علیرضا حیدر نیا (رئیس انجمن)

2- دکتر دکتر داوود شجاعی زاده

3-دکتر محمد  پوراسلامی

4-دکتر غفرانی پور

5-دکتر علی رمضانخانی

6- -دکتر دکتر علی اکبر جعفری موسوی (بازرس)

7-دکتر حمید اله وردی پور (دبیر-عضو علی البدل)

8-دکتر سوسن تحویلداری (عضو علی البدل)

9-دکتر نسترن کشاورز محمدی  (عضو علی البدل)

دوره سوم

1383

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1-  دکتر علیرضا حیدر نیا (رئیس انجمن)

2- دکتر دکتر داوود شجاعی زاده

3- دکتر غفرانی پور

4- دکتر علی رمضانخانی (خزانه دار)

5- دکتر محمد حسین هزاوه ای

6-  دکتررضا  توکلی  (بازرس)

7- دکتر محمد  کمالی ( عضو علی البدل)

8-  دکتر سوسن تحویلداری ( عضو علی البدل)

9- خانم نظری (عضو علی البدل)

دوره چهارم

27/1/1388

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1-دکتر محمد کمالی( رئیس انجمن)

2-دکتر محمد حسین تقدیسی (نائب رییس)

3-  دکتر نسترن کشاورز محمدی (مسئول روابط بین الملل)

4 -دکتر هرمز سنائی نسب (خزانه دار و دبیر)

5-دکتر حمید اله وردی پور

6-دکتر فرخنده امین شکروی (بازرس)

7-دکتر پریسا امیری (عضو علی البدل)

8-مهندس مسعودمطلبی (عضو علی البدل)

9-آقای ضاربان (بازرس علی البدل )

دوره پنجم 1391/11/16 دانشگاه  علوم پزشکی ایران

1- دکتر محمد حسین تقدسی: رئیس انجمن

2- دکتر حمید اله وردی پور: عضو اصلی

3- دکتر نسترن کشاورز: مسئول روابط بین الملل

4- دکتر فرخنده امین شکروی : بازرس

5- دکتر هرمز سنایی نسب: دبیر انجمن

6. آقای مسعود مطلبی قاین: عضو علی البدل

7- سرکارخانم دکتر فاطمه زارعی : عضو علی البدل

دوره ششم 1395/2/14 دانشگاه علوم پزشکی تهران

1-دکتر محمد حسین تقدیسی: رئیس انجمن

2-دکتر هرمز سنایی نسب: دبیر انجمن

3-دکتر حمید اله وردی پور: عضو اصلی

4- دکتر ایرج ضاربان: عضو اصلی

5- دکتر مسعود مطلبی قاین: عضو اصلی

6- دکتر هادی طهرانی: بازرس

7- دکتر مهدی مشکی: عضو علی البدل اول

8- دکتر فاطمه زارعی : عضو علی البدی دوم


  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.57.36.fa
برگشت به اصل مطلب