انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار رویدادها
همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/3 | 

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم آذر 1396----اصفهان- ایران

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.60.52.fa.html
برگشت به اصل مطلب