انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
پنجمین اطلاعیه کمیته انتخابات انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/16 | 
تمدید فراخوان ثبت نام و ارسال مدارک کاندیداهای هیات مدیره و بازرسین ازتاریخ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۲۵/۱/۱۴۰۲
همکاران ارجمند، اعضاء محترمپیوستهانجمنعلمیآموزش بهداشت و ارتقاءسلامت ایران
با سلام و احترام،با عنایت به آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی مصوبه بند۱ماده ۳دویست و شصت ودومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی همچنین مصوبه کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،همکارانی که تا کنون موفق به ارسال مدارک نشده اند وتمایل دارند در انتخاباتانجمن، کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس انجمن شوند از شرائط احراز صلاحیت کاندیداها برای هیئت مدیره انجمن
بند۱-عضویت در انجمن به مدت حداقل سه سال قبل از زمان انتخاباتمی باشد
ماده۷شرائط فرخوان ثبت نام کاندیدای انتخابات
۳/۷-مدارک لازم شامل رئوس مهمترین سوابقعلمی و اجرائی (رزومه)، برنامه پیشنهادی، تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، ( درصورت داشتنتوضیحات صفحه آخر نیز ارائه گردد)، یک قطعه عکس جدید و آخرین حکم کارگزینی و تکمیل دو فرم ضمیمه

ماده
۸-تبصره۱-کاندیداتوری هیچ فردی بدون درخواست مستند وی و تکمیل فرم های مربوطه قابل بررسی نخواهد بود.
ازدیگرمتقاضیان محترم که تا کنون موفق به ارسال مدارک نشده انددرخواست میگردد کلیه مستندات و مدارک مربوطه خودرا (فرم های تکمیل شده بصو رت پی دی اف)تا پایان وقت اداری روز ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ به آدرس ایمیل انجمن ارسال نمایند.به متقاضیان محترم پس از ارسال مدارک، دریافت مدارک به آنان اعلام گردیده است چنانچه مدارک ارسال و پاسخ دریافت نکرده اید لطفاتلفنی پیگیری فرمایید.

ایمیلانجمن:ihepsagmail.com
از آنجائیکه مستندات متقاضیان به دبیرخانه انجمن های علمیجهت فرایند انتخابات تحویل میگردد به مدارک ارسالی پس از تاریخ۲۵ فروردین ماه۱۴۰۲ترتیب اثر داده نخواهد شد
فرم شماره یک
فرم شماره ۲

 
با آرزوی اعتلایروزافزونتخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در کشور
دکتر محمدحسین تقدیسی
رئیس کمیته انتخابات انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.61.105.fa.html
برگشت به اصل مطلب