انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۶ | 
مجله Iranian journal of health, safety and Environment در حوزه بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و ایمنی مقاله می پذیرد. از پژوهشگران، دانشجویان و اساتیدی که علاقمند به ارسال مقاله در این حیطه می باشند دعوت می گردد که مقاله خود را به سایت این مجله ارسال نمایند
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.61.33.fa
برگشت به اصل مطلب