انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
گزارش فعالیت انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/15 | 

فایل گزارش عملکرد انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران  در سالهای 1392 تا 1394 از لینک زیر قابل دانلود است

دانلود فایل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.61.48.fa.html
برگشت به اصل مطلب