انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
فایل ها و مطالب مربوط به فروم تجارب برتر در آمورش بهداشت و ارتقاء سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲ | 
به اطلاع اعضای محترم انجمن و سایر همکاران، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه سلامت می‌رساند در پی برگزاری نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت ایران 27-29 آبان ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تجارب برتر(BEST PRACTICE) در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در قالب فوروم معرفی گردید لذا جهت اطلاع از نکات مهم مطرح شده و دانلود راهنمای تدوین طرح پژوهشی ، اطلاعاتی ، جستجوی علمی و تدوین مقاله  و چک لیست معیارها در حوزه  BEST PRACTICE می توانید از لینک های زیر استفاده نمایند:
  1. فایل دستورالعمل اجرایی فوروم های علمی (forum)
  2. فایل معرفی تجارب برتر در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت(BEST PRACTICE)
  3. فایل چک لیست معیارهای BEST PRACTICEدر آموزش بهداشت و ارتقای سلامت جهت طرح و ارائه بعنوان تجربه برتر
  4. فایل راهنمای نگارش طرح پژوهشی  BEST PRACTICEدر آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
  5. فایل راهنمای جستجوی علمی تجارب برتر در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (DATA BASE BEST PRACTICE)
  6. فایل منابع و مقالات و گاید لاین های BEST PRACTICE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.61.75.fa
برگشت به اصل مطلب