انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
کوریکولوم دوره دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۲ | 
 تبریک به خانواده بزرگ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کوریکولوم  جدید آموزشی دوره دکترا رشته ( فایل ضمیمه) توسط وزارت متبوع ابلاغ گردیده است امید است با اجرای حد اکثری این برنامه توسط همکاران در دانشگاه ها از مهر ماه سال جاری، فارغ التحصیلانی، بروز، تواتمند، کارآفرین، کارآمد و نقش آفرین به جامعه ارائه نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.61.77.fa
برگشت به اصل مطلب