انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/20 | 
مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران  
به اطلاع اعضای محترم می رسانیم ،
مجمع عمومی فوق العاده در روز یکشنبه ،۱۴۰۰/۰۵/۲۴
از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) برگزار خواهد شد. 
بدین وسیله از اعضای محترم دعوت می گردد، حضور بهم رسانند. 
جهت هماهنگی شماره تماس ۰۹۰۱۷۳۴۰۶۰۰ در دسترس می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.61.97.fa.html
برگشت به اصل مطلب