انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- نشانی و تلفن ما
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ادرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، میدان شهیدشهریاری، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کدپستی:۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱
تلفکس:۸۱۰۳۲۲۲۳
پست الکترونیک: infoihepsa.ir
پست الکترونیک بخش ارسال مطالب علمی : ihepsacontgmail.com
همراه: ۰۹۰۱۷۳۴۰۶۰۰ 
شبکه  اجتماعی : https://t.me/ihehp 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.85.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب