انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- راهنمای ثبت نام
راهنمای ثبت نام در انجمن بر روی سایت قرار گرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/14 | 

با توجه به استقبال همکاران گرامی جهت ثبت نام در انجمن و برخورداری از مزایای عضویت در انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت راهنمای ثبت نام و پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام بر روی سایت قرار گرفت (شایان ذکر است ثبت نام سالیانه بود ه و تمدید ثبت نام منوط به پرداخت هزینه پس از گذشت یک سال می باشد) جهت دریافت راهنما اینجا را کلیک نمایید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.101.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب