انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
اطلاعیه انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/24 | 
     همانگونه که مستحضرید، ارتقاء سواد سلامت جامعه به‌ عنوان محور عدالت در سلامت، که تامین کننده هدف اصلی توسعه و نشانه یک جامعه در حال پیشرفت می‌باشد، که این امر به مثابه یک سرمایه اجتماعی ـ و نه هزینه ـ محسوب می‌شود. جهت دریافت ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.61.64.fa
برگشت به اصل مطلب