انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- سمینارها و وبینارها
امتیاز بازآموزی در نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID-۱۹ 

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/12 | 

 
نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID-۱۹ 

🔺️مرکز آموزش مداوم وزارت بهداشت براساس قوانین موجود در این مرکز برای نشست های مختلف "نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID-۱۹"، برای گروه های هدف خاصی مطابق با آن نشست،امتیاز بازآموزی درنظر گرفته است.
🔻نشست های مختلف کنگره با این عناوین و شناسه ها در سامانه آموزش مداوم ثبت گردیده اند.
❗توجه: درصورتی که شما مشمول گروه های هدف هر نشست باشید، در سایت آموزش مداوم در قسمت وبینار ها برای شما نمایش داده خواهد شد؛ در غیر این صورت قابل دسترسی نمی باشد.

- مدیریت بحران COVID-۱۹ (کد ۱۶۲۵۶۳)(زمان ۱۴ اسفندماه ۸_۱۲)

-  لیدرشیپ، مدیریت بیمارستانی و تجربیات کشوری در بحران کرونا (کد ۱۶۲۷۲۰)(زمان ۱۴ اسفندماه ۱۳_۱۵)

- درمان COVID-۱۹ (کد ۱۶۲۷۰۳)(زمان ۱۵ اسفندماه ۸_۱۲)

- پنل معرفی بیمار، اشتراک تجارب و مرور چالش‌های درمانی COVID-۱۹ (کد ۱۶۲۷۵۴)(زمان ۱۵ اسفندماه ۱۳_۱۵)

دبیرخانه کنگره
واتس‌اپ: ۰۹۰۲۱۷۵۰۳۵۴

🌿وبینار آموزشی
 “مدیریت بحران COVID-۱۹ “
شناسه: ۱۶۲۵۶۳
زمان: پنج شنبه،۱۴ اسفند ماه ۹۹
⏰ساعت ۸ الی ۱۲
❇️ ۳ امتیاز بازآموزی

❗گروه های مخاطب:
اقتصاد سلامت
اقتصاد بهداشت
انفورماتیک پزشکی 
اپیدمیولوژی
آموزش پزشکی
مدیریت
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کارآفرینی در نظام سلامت


“لیدرشیپ، مدیریت بیمارستانی و تجربیات کشوری در بحران کرونا“
شناسه: ۱۶۲۷۲۰
زمان: پنج شنبه،۱۴ اسفند ماه ۹۹
⏰ساعت ۱۳ الی ۱۵
❇️ ۲ امتیاز بازآموزی

❗گروه های مخاطب:
اقتصاد سلامت
اقتصاد بهداشت
انفورماتیک پزشکی 
اپیدمیولوژی
آموزش پزشکی
مدیریت
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کارآفرینی در نظام سلامت


 “درمان COVID-۱۹“
شناسه: ۱۶۲۷۰۳
زمان: جمعه، ۱۵ اسفند ماه ۹۹
⏰ساعت ۸ الی ۱۲
❇️ ۳ امتیاز بازآموزی

❗گروه های مخاطب:
داخلی
بیهوشی
طب اورژانس
مراقبت های ویژه
ریه
عفونی
پزشکان عمومی


 “پنل معرفی بیمار، اشتراک تجارب و مرور چالشهای درمانی کووید-۱۹“
شناسه: ۱۶۲۷۵۴
زمان: جمعه، ۱۵ اسفند ماه ۹۹
⏰ساعت ۱۳ الی ۱۵
❇️ ۲ امتیاز بازآموزی

❗گروه های مخاطب:
داخلی
طب اورژانس
مراقبت های ویژه
ریه
عفونی
پزشکان عمومی
قلب و عروق
مغز و اعصاب

جهت ثبت نام به سامانه ی آموزش مداوم www.ircme.ir مراجعه نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.62.95.fa.html
برگشت به اصل مطلب