انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار علمی
شرکت در طرح ظرفیت سنجی نیروی انسانی متخصص در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/12 | 
از اینکه این فرصت را یافته ایم که اطلاعات حرفه ای و علمی همکاران متخصص در رشته آموزش بهداشت را در جهت توسعه حرفه ای و ارتقا توانمندی متخصصین آموزش بهداشت در کشور در قالب یک بانک اطلاعات الکترونیک و چاپی در اختیار وزارت بهداشت و سازمان ها و همکاران قرار دهیم بسیار خرسندیم. در این راستا بسیار سپاسگزار خواهیم بود که که فرم های لینک شده را به صورت آنلاین تکمیل کرده و در اختیار گروه تحقیق قرار دهید. بدیهی است اطلاعات حرفه ای بصورت آماری جهت بکار گیری حداکثری از توانمندی متخصصین در این رشته نقش مهمی در ارتقا سلامت جامعه ایفا خواهد کرد.
لینک پرسشنامه
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.63.24.fa
برگشت به اصل مطلب